Key case JAPAN k-25

P1020411

 

初期の初期の作品。
今の形になる前、試行錯誤の時代。

P1020412 P1020413 P1020414 P1020415 P1020417